آشنایی با خروجی اینباکس

زمانی که تصمیم می‌گیرید از محتوای اینباکس خود، نتایج جستجو‌، بخش گروه‌ها، ذخیره شده‌ها یا فیلترها خروجی تهیه کنید با انتخاب آیکن تهیه خروجی pdf صفحه‌ای برایتان باز می شود که در آن می‌توانید مطابق دلخواه خود خروجی تهیه کنید.

export setting

در صفحه تنظیمات خروجی، امکاناتی فراهم است تا خروجی محتوا را مطابق نیاز خود تهیه کنید.

 export setting

 1.  تب خروجی: در این تب دسترسی سریع به تنظیمات نوع محتوا خواهید داشت.
 2. محتوا: شما می‌توانید در خروجی خود علاوه بر نمایش نمودارهای آماری اینباکس، محتواهای موردنظر را داشته باشید.
  نمودار و خلاصه محتوا: در خروجی فقط قسمت خلاصه محتوا نمایش داده می‌شود.
  نمودار و کل محتوا: در خروجی تمامی متن محتوا نمایش داده می‌شود.
 3. نمایش عناوین: با این گزینه‌ها می‌توانید عنوان اول (نام اینباکس) و عنوان دوم (بازه زمانی گزارش) را برای نمایش در روی جلد فعال یا غیر فعال کنید.
 4.  نمایش تصاویر: نمایش یا عدم نمایش تصاویر محتوا و یا نمودار در خروجی.
 5.  ساخت pdf: بعد از انتخاب تنظیمات با این دکمه می‌توانید خروجی خود را بگیرد و در صورت انصراف با دکمه “بستن” از این قسمت خارج شوید.
 6.  تب تنظیمات: در این تب می‌توانید تنظیماتی روی ظاهر خروجی گزارش آماری داشته باشید.
 7. ترتیب محتوا: شما می‌توانید ترتیب محتوا را در این قسمت مشخص کنید.
  به تفکیک رسانه: در خروجی محتوای مربوط به هر رسانه به ترتیب و مجزا نمایش داده می‌شود.
  بر اساس زمان انتشار: در خروجی محتوا به ترتیب زمان انتشار نمایش داده می‌شود.

 8.  خانواده فونت: نوع فونت نمایش محتوا در خروجی.
 9.  سایز فونت: اندازه فونت نمایش محتوا در خروجی.
 10. هایلایت کردن عبارات کلیدی: امکان هایلات کردن شدن یا نشدن عبارات کلیدی و همچنین انتخاب رنگ دلخواه در صورت فعال کردن گزینه هایلایت.
 11. طرح جلد: انتخاب طرح جلد در صفحه اول خروجی گزارش آماری.
 12.  طرح پشت جلد: انتخاب طرح جلد در صفحه آخر خروجی گزارش آماری.

 export setting