آشنایی با اینباکس

inbox-intro

 1. خلاصه اینباکس: خلاصه‌ای از مهم‌ترین آمار و اطلاعات اینباکس در یک نگاه کلی به شما ارائه می‌کند.
 2. اینباکس: جایی که محتوای پایش شده در آن نمایش داده می‌شود.
 3. پوشه: در زیرمجموعه پوشه می‌توانید پوشه‌های فعال در اینباکس، اسپم و محتواهای ذخیره شده‌ را مشاهده کنید.(راهنما)
 4. اسپم: محتواهای اینستاگرامی که بیش از ۱۰ هشتگ داشته باشند به عنوان اسپم شناخته شده و در این قسمت نمایش داده می‌شود.(راهنما)
 5. ذخیره شده‌ها: محتواهایی که برایتان اهمیت دارد را ذخیره می‌کند تا در آینده به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. (راهنما)
 6. مدیریت پوشه‌ها: با استفاده از این دکمه به بخش پوشه‌ها در تنظیمات اینباکس رفته وپوشه‌های خود را مدیریت کنید.
 7. فیلترها: تنظیماتی که در بخش جستجو  وارد و ذخیره کرده‌اید، از این قسمت قابل استفاده هست.با انتخاب یک فیلتر، محتوا براساس تنظیماتی که در بخش جستجو ذخیره کرده‌اید نمایش داده می‌شود.(راهنما)
 8. گزارش آماری: گزارشی از تعداد محتوای جمع‌آوری شده بر اساس حوزه‌های جست‌وجو و همچنین گزارشی از فعال‌ترین و تاثیرگذارترین منابع را در اختیارتان قرار می‌دهد.(راهنما)
 9. مقایسه آماری: برای مقایسه آماری حداقل نیاز به ۲ اینباکس است.در این بخش می‌توانید اینباکس‌ها را از نظر تعداد کل محتوا،تعداد محتوا در هرحوزه پایش و از نظر فعالترین و تاثیرگذارترین منابع و گزارش هشتگ باهم مقایسه کرده و از این مقایسه خروجی PDF تهیه کنید.(راهنما)
 10. گزارش هشتگ: گزارش هشتگ جایی است که می‌توانید هشتگ‌های ترند و پراستفاده در اینباکس‌تان را در قالب جدول “ترند هشتگ ” و “ابر هشتگ” مشاهده کنید.(راهنما)
 11. تنظیمات: تنظیمات اینباکس (راهنما)
 12. نمودار: تعداد محتوا در ۳۰ روز گذشته به تفکیک حوزه پایش را نمایش می‌دهد.
 13. حوزه‌های جستجو: می‌توانید محتوای اینباکس را بر اساس رسانه دلخواه مرتب کنید.مثلا انتخاب کنید که فقط محتواهای‌ توییتری نمایش داده شود.
 14. جست‌وجو : در این قسمت می‌توانید محتوا با کلمات خاص، از گروه خاص، در منابع خاص یا در بازه زمانی مشخص را جستجو کنید. (راهنما)
 15. مجموع تعداد محتوا و حرکت بین صفحات
 16. خروجی از محتوای اینباکس: امکان تهیه خروجی PDF و Excel و HTML از محتوای اینباکس در این قسمت وجود دارد. (راهنما)
 17. مرتب‌سازی محتوا: در این قسمت می‌توانید محتوا را براساس جدیدترین، قدیمی‌ترین و پرتکرارترین مرتب‌سازی کنید.
 18. نمایش کارتی محتوا
 19. نمایش یک محتوا
 20. محتواهای جمع‌آوری شده در اینباکس