مدیریت مخاطبان

در این قسمت به معرفی صفحه “مخاطبان” در تنظیمات کاربری می‌پردازیم.

در بخش مخاطبان می‌توانید با تعریف کانال تلگرام یا کانال بله یا لینک API، گزارش و محتوا خود با افراد دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به اشتراک بگذارید. 
برای استفاده از API از این راهنما استفاده کنید.

همچنین می‌توانید بعد از تعریف کانال تلگرام یا کانال بله در بخش مخاطبان، از قابلیت اتصال محتوای تلگرام یا بله اینباکس استفاده کنید.

قابلیت اتصال محتوا مانند یک خبررسان عمل می‌کند و محتواهای اینباکس‌ها رو به کانال اختصاصی شما ارسال می‌کند.

Audiances-1

۱. نوع مخاطب: لیست نوع مخاطبانی که امکان اضافه کردن آن‌ها به نیوزباکس وجود دارد. (در حال حاضر امکان اضافه کردن کانال‌های تلگرامی و پیام‌رسان بله به نیوزباکس وجود دارد)

۲. افزودن کانال: از این دکمه برای اضافه کردن کانال با استفاده از بات تلگرام یا پیام‌رسان بله وجود دارد.

۳. لیست مخاطبان: لیست مخاطبانی که از قبل به پنل خود اضافه کردید.

۴. درخواست فعال‌سازی مجدد: در صورت تغییر مشخصات در بات و کانال و همچنین مشکلات ارتباطی با این گزینه می‌توانید درخواست فعال‌سازی مجدد کنید.

۵. حذف: حذف مخاطب از پنل