کلمات کلیدی

کلمات کلیدی عبارات یا کلماتی هستند که محتوای مورد نظر شما بر اساس آن‌ها جمع‌آوری می شود. انتخاب کلمات کلیدی مناسب مهمترین گام‌ رسیدن به بهترین و دقیق‌ترین نتیجه در نیوزباکس است.

برای تعریف و یا ویرایش کلمات کلیدی ابتدا به “تنظیمات” اینباکس بروید.

inbox_setting

۲. در تنظمیات اینباکس در تب “کلمات کلیدی” می‌توانید تنظیمات مربوط به کلمه‌های کلیدی اینباکس خود را ببینید.

setting_key_words

کلمات کلیدی در نیوزباکس در سه گروه اصلی، الزامی و مستثنی تعیین می‌شوند.

۱. حوزه پایش : برای ساخت اینباکس لازم است حداقل یک کلمه کلیدی اصلی تعریف کنید. این گروه کلماتی هستند که محتوای مورد نظر شما براساس آن‌ها جمع‌آوری می‌شود.
نکته: برای اضافه کردن کلمات کلیدی بیشتر در یک اینباکس از دکمه “افزودن کلمه کلیدی” استفاده کنید.

۲. انطباق دقیق با انتخاب گزینه “انطباق دقیق” نیوزباکس عیناً به جست‌وجوی عبارتی که به عنوان کلمه کلیدی اصلی وارد کرده‌اید می‌پردازد و کلمه کلیدی اصلی بدون پسوند و به صورت دقیق جست‌وجو می‌شود. یعنی اگر کلمه را با فاصله یا بهم چسبیده تعریف کرده باشید دقیقا به همان‌صورت که تعریف کرده‌اید پایش انجام می‌شود.

۳. کلمات کلیدی الزامی: این گروه کلماتی هستند که شما می‌خواهید محتوای مورد نظرتان علاوه بر کلمات کلیدی اصلی شامل این کلمات نیز باشد.

۴. کلمات کلیدی مستثنی: این گروه کلماتی هستند که محتوای شامل آن‌ها در نیوزباکس جمع‌آوری نمی‌شوند. در واقع محتواهایی که هم شامل کلمات کلیدی اصلی و هم شامل کلمات مستثنی باشند در پایش قرار نمی‌گیرند.

مثال: فرض کنید ما می‌خواهیم محتوای مرتبط با اسنپ تریپ را جمع‌آوری کنیم بنابراین کلمات کلیدی را در گروه‌های اصلی، الزامی و مستثنی به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

کلمات کلیدی اصلی: اسنپ

کلمات کلیدی الزامی:  اسنپ تریپ

کلمات کلیدی مستثنی: اسنپ باکس، اسنپ مارکت،اسنپ فود، اسنپ چت

توجه داشته باشید که برای هر کلمه کلیدی اصلی می‌توان، ۲ کلمه الزامی و ۵ کلمه مستثنی تعریف کرد.

در صورتی که هنوز در انتخاب کلمه کلیدی مناسب مشکل دارید می‌توانید از این راهنما استفاده کنید.