مقایسه آماری اینباکس

در هر اینباکس امکان “مقایسه آماری” آن با اینباکس‌های دیگر فراهم شده است.
به این ترتیب می‌توانید محتوای دریافتی دو یا چند اینباکس را به تفکیک رسانه، فعال‌ترین و موثرترین منابع در قالب نمودار و جدول با هم مقایسه کنید.
برای استفاده از این ابراز، یک اینباکس را انتخاب کرده و در زیر منوی آن گزینه “مقایسه آماری” را انتخاب کنید.

statistical comparison

در صفحه مقایسه آماری می‌توانید بازه زمانی مورد نظر را با استفاده از گزینه “تغییر تاریخ” انتخاب کنید.

statistical comparison
در صفحه جدید باز شده می‌توانید تاریخ مورد نظر را تعیین کرده و در انتها گزینه “ادامه” را انتخاب کنید.

Statistical comparison

به پایین صفحه رفته و در قسمت سمت راست گزینه “افزودن اینباکس” را انتخاب کنید.

Statistical comparison

مطابق تصویر زیر، اینباکس مورد نظر را برای مقایسه با اینباکس فعلی، از این بخش انتخاب کنید.
سپس گزینه “ادامه” را انتخاب کنید.

Statistical comparison

به این ترتیب مقایسه دو یا چند اینباکس در قالب نمودار و به تفکیک رسانه نمایش داده می‌شود.

Statistical comparison
نکته :شما می‌توانید برای استفاده از “گزارش آماری” هر اینباکس  به راهنمای  “گزارش آماری” مراجعه کنید.