مقایسه آماری اینباکس

در هر اینباکس امکان “مقایسه آماری” آن با اینباکس‌های دیگر فراهم شده است.
در این بخش می‌توانید دو یا چند اینباکس از نظر تولید محتوا به تفکیک رسانه، فعال‌ترین و تاثیرگذارترین منابع، ابرهشتگ و ترند هشتگ در قالب نمودار و جدول با هم مقایسه کنید.
در صورت نیاز می توانید از مقایسه دو یا چند اینباکس خروجی PDF تهیه کنید.
برای استفاده از این ابراز، ابتدا یک اینباکس را انتخاب کرده و در زیر منوی آن گزینه “مقایسه آماری” را انتخاب کنید.

statistical comparison

در صفحه مقایسه آماری می‌توانید بازه زمانی مورد نظر را با استفاده از گزینه “تغییر تاریخ” انتخاب کنید.

statistical comparison
در صفحه جدید باز شده می‌توانید تاریخ مورد نظر برای مقایسه اینباکس‌ها را تعیین کرده و در انتها گزینه “ادامه” را انتخاب کنید.

Statistical comparison

برای انتخاب اینباکس‌های دیگر به پایین صفحه رفته و در سمت راست، گزینه “افزودن اینباکس” را انتخاب کنید.

Statistical comparison

مطابق تصویر زیر، اینباکس مورد نظر را برای مقایسه با اینباکس فعلی، از این بخش انتخاب کنید.
سپس گزینه “ادامه” را انتخاب کنید.

Statistical comparison

به این ترتیب مقایسه دو یا چند اینباکس در قالب نمودار و به تفکیک رسانه نمایش داده می‌شود.

statistical comparition 4

در صورت نیاز به حذف یک اینباکس از مقایسه، می توانید مطابق تصویر زیر از دکمه “حذف از مقایسه” استفاده کنید.
statistical comparition 5
همچنین با دکمه خروجی PDF امکان تهیه خروجی از مقایسه اینباکس‌های مورد نظر را دارید.

statistical comparition 6
نکته :شما می‌توانید برای استفاده از “گزارش آماری” هر اینباکس  به راهنمای  “گزارش آماری” مراجعه کنید.