نحوه جمع آوری محتوای پس از ساخت اینباکس چگونه است؟

در نیوزباکس وقتی یک اینباکس ساخته می‌شود، سیستم به صورت اتوماتیک ۱۰۰ محتوای آخر در بازه زمانی یک ماهه را جمع آوری کرده و از آن لحظه به بعد به روزرسانی می‌شود.