آیا در صورت قبول نکردن دعوتنامه برای تیم، این دعوتنامه منقضی می‌شود؟

بله. لینک دعوت نامه هم تیمی زمان انقضا دارد و این زمان ۷ روز است.

پس از انقضای دعوت نامه باید مجدد دعوتنامه هم تیمی برای شخص مورد نظر ارسال شود.