دسترسی به آرشیو نیوزباکس چگونه است؟

نیوزباکس بر اساس ۳ بسته با امکانات متفاوت ارایه می شود که هر مشترک بر اساس بسته‌ای که انتخاب خواهد کرد، دسترسی متفاوتی به آرشیو خواهد داشت. حداقل دسترسی یک ماه و حداکثر یک سال است.
به طور کلی دسترسی به آرشیو مشخص می کند محتوا در اینباکس چند روز نمایش داده می شود و بعد از آن به صورت اتوماتیک پاک می شود.
در سرویس آزمایشی برای مشترکان جدید، میزان دسترسی به آرشیو یک هفته و برای مشترکانی که از پنل نیوزهاب درخواست دمو می دهند یک ماه است.
برای مشاهده میزان دسترسی به آرشیو خود می توانید در زیر منوی حساب کاربری گزینه “تنظیمات” را انتخاب کرده و در بخش تنظیمات تب “بسته عضویت ” را مشاهده کنید.

نکته : زمانی که محتوایی را “ذخیره” می کنید یا به محتوای مورد نظرتان “گروه” اختصاص می دهید، می توانید همیشه به آن محتوای خاص دسترسی داشته باشید؛حتی اگر از زمان دسترسی به آرشیو آن گذشته و محتوا در اینباکس پاک شده باشد.