گزارش‌

با کمک گزارش آماری شما می‌توانید در بازه زمانی مختلف گزارش و آمار مربوط به اینباکس خود را روی ایمیل داشته باشید. این قابلیت علاوه بر دریافت این گزارش توسط صاحب پنل می‌توان برای هم تیمی‌های خود تنظیم و ارسال شود.

 

برای دریافت گزارش‌ها طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. به “تنظیمات” اینباکس بروید.

 

۲. در تنظیمات اینباکس خود بر روی تب “گزارش” کلیک کنید.

۳. در قسمت “نوع گزارش” بازه زمانی گزارش خود را انتخاب کنید.

نکته: در بازه زمانی روزانه، گزارش اول صبح هر روز، گزارش هفتگی در روز اول هفته و در گزارش ماهانه گزارش در روز اول هر ماه ارسال می‌شود.

۴. انتخاب مخاطبی که قصد دارید ایمیل گزارش برای او ارسال شود.

۵. با کلیک بر روی دکمه “ثبت” تنظیمات مربوط به گزارش اینباکس خود را ثبت کنید.

 

نکته: شما فقط می‌توانید گزارش برای افرادی ارسال کنید که به تیم خود دعوت کرده، هم تیمی شما دعوت شما را قبول کرده باشد و در نهایت دسترسی اینباکس مورد نظر را به هم تیمی خود داده باشید. برای آشنایی با تیم در نیوزباکس و همچنین دعوت از کاربر جدید این لینک می‌تواند به شما کمک کند.

نکته: هنگام دعوت از هم تیمی در صورت دادن دسترسی به هر یک از اینباکس‌ها بصورت پیش فرض این گزارش برای کاربر مورد نظر فعال است. همچنین هنگام ساخت یک اینباکس بصورت پیش فرض گزارش‌ها برای تمامی افرادی که به تمامی اینباکس‌ها دسترسی دارند فعال و ارسال می‌شود.