داشبورد نیوزباکس

پس از ساخت اینباکس، داشبورد نیوزباکس فعال می‌شود و می‌توانید وضعیت کلی حساب کاربری و اینباکس‌های خود را در آن مشاهده کنید.

 1. از این قسمت به اینباکس‌های ساخته شده دسترسی دارید و همچنین می‌توانید اینباکس جدید بسازید.
 2. در این قسمت وضعیت بسته عضویت شامل “حجم پلن باقیمانده” و “مدت زمان باقیمانده” را می‌توانید مشاهده کنید.
 3. در این نمودار محتواهای جمع‌آوری شده برای هر اینباکس که با رنگ متفاوت از هم تفکیک شده‌اند را مشاهده می‌کنید.
  • با کلیک بر روی نام هر اینباکس می‌توانید آن را از نمودار حذف و یا دوباره فعال کنید.
 4. در این جدول لیست اینباکس‌ها و تفکیک تعداد محتوای جمع‌آوری شده در هر حوزه جست‌وجو را مشاهده می‌کنید.
  • پیکان سبز نشان دهنده افزایش تعداد محتوا در ۲۴ ساعت گذشته نسبت به مدت مشابه قبل است.
  • پیکان قرمز نشان دهنده کاهش تعداد محتوا در ۲۴ ساعت گذشته نسبت به مدت مشابه قبل است.
 5. از این قسمت به حساب کاربری و تنظیمات مربوط به آن دسترسی خواهید داشت.
 6. از این قسمت از آخرین تغییرات و اطلاع رسانی‌های مربوط به نیوزباکس مطلع می‌شوید.
 7. از این قسمت به راهنمای نیوزباکس دسترسی خواهید داشت.
 8. دکمه خروج از نیوزباکس
 9. دکمه تبدیل به حالت شب و بالعکس